Wat houdt de stichting CoderDojo Nederland allemaal in?

De Stichting

Visie
Als regionaal orgaan voor Nederland zijn wij de centrale hub in Nederland die verbindingen legt tussen alle stakeholders. Zowel tussen de moeder stichting in Ierland en de Nederlandse dojos als tussen de dojos in Nederland onderling. Ook voor derden partijen zoals sponsoren / partners of potentiële champions is het Nederlandse regionale orgaan de verbindende factor.

Missie
CoderDojo Nederland ondersteunt de community in Nederland door het faciliteren van communicatie onder de dojo’s, het voorzien van de basisinformatie en benodigde documentatie rondom het opzetten van een dojo en het bevorderen van de groei van de organisatie. Met deze activiteiten zorgt CoderDojo Nederland ervoor dat de dojo’s in het land een zo groot mogelijke impact hebben op de maatschappij.

Taken van de Stichting

  • Online Community Management
  • Faciliteren van Kennisdeling
  • Faciliteren van Netwerken
  • Helpen bij opstarten van nieuwe dojo's
  • CoderDojo Ethos / Concept Bewaken en uitdragen



Officiële naam: Stichting CoderDojo Nederland
Publieke naam: CoderDojo Nederland
 
KvK: 64468917
RSIN: 855679153
Rekening: NL75 INGB 0007 0700 67
 
Email: contact@coderdojo.nl
Telefoon: Maak per email een bel afspraak a.u.b.
Voorzitter
Sanneke van der Meer Voorzitter - Sanneke van der Meer
Bestuurslid
Marloes van der Meulen Bestuurslid - Marloes van der Meulen
Bestuurslid
Richard Vermeer Bestuurslid - Richard Vermeer