Wat gebeurt er allemaal bij CoderDojo in Nederland?

Nieuws

Vraag Een Gratis Vog Aan Voor Vrijwilligers

Vraag Een Gratis Vog Aan Voor Vrijwilligers

Sinds 1 januari 2016 is het in Nederland voor stichtingen die met kinderen of gehandicapten werken mogelijk om een gratis VOG voor hun vrijwilligers aan te vragen. Hiermee hoopt de overheid op een veiligere omgeving voor deze doelgroep. Ook bij CoderDojo zijn wij ons bewust van de veiligheidsrisico's die bij onze werkzaamheden horen. Vanwege het feit dat dojo's onafhankelijke en zelfstandige organisaties zijn zijn veel dojo's niet officieel geregistreerd als stichting. Dit is vaak ook helemaal niet nodig omdat dojos niet lang niet zo actief zijn als een voetbalvereniging of een kinderopvang.

Om toch te zorgen dat we ons best doen en er alles aan doen om een veilige omgeving te creeren voor de kinderen heeft CoderDojo Nederland zich aangesloten bij het gratis VOG programma van de overheid. Dit maakt het mogelijk voor dojo's om zónder kosten toch een veiligheidscheck in te bouwen. De champions kunnen via coderdojo.nl voor hun vrijwilligers een VOG aan vragen om zo, hopelijk, kwaadwillenden buiten de deur te houden.

Wat checken we allemaal?

Justitie heeft het VOG in verschillende categorieen onderverdeeld. Standaard laten we maar een paar van deze categorieen controleren.

 • 11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
  Onder systemen vallen in dit geval de laptops van kinderen, ticketing, website onderhoud, etc.
   
 • 12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
  Dit kunnen login gegevens van kinderen / ouders zijn, maar ook van accounts voor de dojo zelf.
   
 • 37 Het beschikken over goederen
  Veel dojo's beschikken over materiaal zoals bijv. leen laptops, merchandise.
   
 • 38 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor mens (en dier)
  Gezien een simpele sleutelbos al als dodelijk wapen gebruikt kan worden willen we het zekere voor het onzekere hebben.
   
 • 41 Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)
  Als mentor adviseer je kinderen en ouders natuurlijk over allerlei zaken, daarnaast behoort ook opruimen, schoonmaken, etc. tot dagelijkse bezigheden tijdens een dojo!
   
 • 43 Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
  Een dojo vind niet direct plaats in een persoonlijke leefomgeving, maar er kunnen zich wel afgesloten situaties voordoen waarin iemand eenzelfde kans ziet, denk bijvoorbeeld aan een kind naar de WC begeleiden (wat strict tégen het protocol veiligheid is!)
   
 • 61 Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen
  Als mentor heb je vaak toegang tot laptops van mensen die er geen of weinig verstand van hebben. Op deze manier kunnen er potentieel virussen, malware, spyware etc. geinstalleerd worden.
   
 • 84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
  De doelgroep van CoderDojo is uitsluitdend minderjarigen jonger dan 18 jaar.
   
 • 85 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
  Iedereen is welkom bij een dojo, dus ook kinderen met een handicap!

Voor champions and bestuursleden kan er gekozen worden voor éxtra checks in verband met bijvoorbeeld financiele bevoegdheden. Dit zal kan bij de aanvraag van een VOG extra vermeld worden. Voor meer informatie over een VOG kun je terecht op de website van Justis.

Hoe krijg ik een VOG?

Gezien het aanvragen van een VOG bij Justis niet geautomatiseerd mogelijk is hebben we op coderdojo.nl een proces ingebouwd wat de status van de aanvragen bij houdt. Dit proces loopt als volgt:

Vog aanvragen via Dashboard

 1. Champions (degene die op coderdojo.nl de dojo beheren) kunnen via het dashboard een VOG-aanvraag indienen. Klik op de "VOG"-knop bij de dojo waar de vrijwiliger actief is. Hier is een overzicht van lopende aanvragen te zien. Klik vervolgens op "VOG Aanvragen" en vul de gegevens van de vrijwilliger in. De vrijwilliger ontvangt een email met de gegevens ter controle.
 2. CoderDojo Nederland zal via Justis een uitnodiging voor het aanvragen van het VOG naar de vrijwilliger sturen.
 3. De vrijwilliger kan nu zijn VOG aanvragen m.b.v. DigId. Zodra het VOG binnen is moet de vrijwilliger deze per post naar ons doorsturen.
 4. CoderDojo Nederland ontvangt het origineel en markeert het VOG als ontvangen en voltooid. De vrijwilliger is nu voorzien van een VOG en het proces is voltooid!

Wij hopen dat dojos hiermee een veiligere omgeving voor ouders én ninja's kunnen neerzetten. Heb je vragen over het aanvragen van een gratis VOG? Stuur ons dan een email of spreek ons aan op Slack!