Privacy Verklaring

Ook bij CoderDojo Nederland hebben wij te maken met privacy gerelateerde zaken. Als je van onze site gebruik maakt kan het zijn dat we bepaalde gegevens van je bewaren en gebruiken. Hoe dit precies in zijn werk gaat kun je hier lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CoderDojo Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Papieren VOG documenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@coderdojo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting CoderDojo Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief / community informatie via email
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een gratis VOG aan te vragen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting CoderDojo Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CoderDojo Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CoderDojo Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gebruikersaccount:
Voor- en Achternaam, Email, Telefoon
2 jaar Na 2 jaar inactiviteit zullen we jouw account, zonder tegenspraak, verwijderen
 
VOG Verwerking:
Voorletters, Achternaam, Email
5 jaar Na 5 jaar vervalt jouw VOG en zullen we jouw gegevens verwijderen met het verzoek een nieuw VOG aan te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting CoderDojo Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting CoderDojo Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting CoderDojo Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Derde Partij Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Privacy Verklaring: https://policies.google.com/privacy
Gegevens: Enkel geanonimiseerd


Derde Partij Clicky
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Privacy Verklaring: https://clicky.com/terms
Gegevens: Enkel geanonimiseerd


Derde Partij Share This
Functie: Delen van nieuwsberichten via Social Media
Privacy Verklaring: https://www.sharethis.com/privacy/
Gegevens: IP-Adres


Derde Partij Youtube
Functie: Embed van filmpjes
Privacy Verklaring: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@coderdojo.nl.

Let op: We kunnen niet in alle gevallen jouw verzoek vervullen, hieronder zie je de uitzonderingen:

Gebruikersaccount Champion: Jouw gegevens kunnen pas 1 jaar ná overdracht van jouw dojo verwijderd worden. Dit om in geval van klachten of problemen omtrent jouw dojo nog contact met jou op te kunnen nemen. We zullen jouw account markeren voor verwijdering en na een jaar verwijderen.

Gegevens VOG: Zo lang jij actief bent bij CoderDojo zijn wij verplicht om aan te kunnen tonen dat jij een VOG hebt gehad via ons. Pas als je niet langer voor CoderDojo actief bent kunnen wij jouw gegevens verwijderen. Dit zal pas 1 jaar nádat je gestopt bent gebeuren zodat we in geval van klachten of problemen omtrent jouw werkzaamheden nog contact met jou op kunnen nemen

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting CoderDojo Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting CoderDojo Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting CoderDojo Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@coderdojo.nl.