Wat gebeurt er allemaal bij CoderDojo in Nederland?

Nieuws

Bergler Ondersteunt Coderdojo

Bergler Ondersteunt Coderdojo

  • /
  • /
  • Algemeen

Persbericht Bergler ICT

Bergler gaat samenwerken met CoderDojo Nederland. Ons vakgebied is ingewikkeld en de
techniek ontwikkelt zich razendsnel. Bij Bergler geloven we dat je door samenwerken, samen
beter wordt. Dit doen we al jaren door onze kennis en ervaring te delen en netwerken op te
bouwen van professionals die net zo gek zijn op ons vak als wij. CoderDojo heeft als doel om
jonge mensen enthousiast te maken voor ons prachtige vakgebied. Alle reden om ze te
steunen, zowel financieel als door onze professionals.


CoderDojo
Bij CoderDojo leren kinderen tussen de 7 en 17 jaar programmeren, apps of websites maken
en meer. De bijeenkomsten (‘dojo’s’) zijn altijd gratis en worden verzorgd door enthousiaste
mentoren. CoderDojo draait volledig op vrijwilligers. CoderDojo Nederland ondersteunt de
landelijke community via het delen van kennis, organiseren van meet-ups en koppelen van
vraag en aanbod. Met deze activiteiten zorgt CoderDojo Nederland ervoor dat de dojo’s in
het land een zo groot mogelijke impact hebben op de maatschappij.


Een CoderDojo vindt altijd plaats in een bibliotheek, buurthuis of als naschoolse activiteit op
een school. Kinderen ontmoeten er gelijkgestemden en door de open en sociale sfeer voelt
iedereen zich snel thuis. CoderDojo is inmiddels al op 110 plekken in Nederland en
wereldwijd zelfs in meer dan 100 landen actief! De kinderen die in 2013 een dojo bezochten
zijn inmiddels volwassen geworden en een aantal daarvan zijn nu zelf mentor. Er zijn thans
zo’n 500 mentoren verbonden aan de dojo’s. Vóór corona bezochten bijna 3.000 kinderen in
Nederland een dojo!


De kinderen leren programmeren met open source en gratis beschikbare software (zoals
Scratch en Python). Ook op de website van de wereldwijd actieve Raspberry Pi Foundation is
een schat aan materiaal te vinden. (https://projects.raspberrypi.org/nl-NL/projects).
Hiermee kunnen de kinderen ook thuis aan de slag. En daar hebben heel veel kinderen in
coronatijd weer dankbaar gebruik van gemaakt.


Wie is Bergler
Bergler Software Solutions is al ruim 42 jaar de liefhebber van IT. We zijn nuchter, deskundig
en geloven bovenal dat je alleen succesvol kunt zijn in ons vak als je uitdagingen samen
aanpakt. We brengen dit in de praktijk door onze kennis en ervaring te delen en door
gerichte ondersteuning van onze klanten door ons unieke Team as a Service concept. Dit
betekent bij ons geen extern team waarbij werk over de schutting gaat, maar het betekent
een combinatie van ondersteuning door onze lead developers en capaciteit door onze
professionals in Nederland, Servië en Portugal. Software Solutions haar expertise richt zich
op de Microsoft stack en is ook Microsoft Gold partner. Via onze Flex Solutions tak zijn wij
naast expertise ook in staat snel te helpen met bredere IT capaciteit vragen.