Wat gebeurt er allemaal bij CoderDojo in Nederland?

Nieuws

Nieuwe Donateur: Stichting It Projecten (Stitpro) ❤️ Coderdojo!

Nieuwe Donateur: Stichting It Projecten (Stitpro) ❤️ Coderdojo!

  • /
  • /
  • Algemeen

We zijn superblij dat we jullie kunnen meedelen dat we eind december 2020 het bericht kregen dat StiTPro een aanzienlijk bedrag doneert aan Stichting CoderDojo Nederland. We zijn overeengekomen dat de donatie volledig ten goede komt aan het organiseren van DojoCons in de komende jaren. In het najaar organiseren we een virtueel event en hopen natuurlijk dat we vanaf 2022 elkaar weer kunnen ontmoeten op een toffe locatie!

Wat is StiTPro?
StiTPro ondersteunt educatieve en maatschappelijk relevante ICT-projecten. Voorwaarden daarbij zijn dat het resultaat wetenschappelijk onderbouwd is, de software zoveel mogelijk “open source” is, het gebruik voor derden in principe kosteloos is en verder rijkt dan alleen de initiële doelgroepen en de operationele ondersteuning van een project voor langere tijd is gewaarborgd. Voorbeelden van projecten zijn bijvoorbeeld Ecosim en Pathologie.

Een stukje historie
StITpro is voortgekomen uit het ontstaan van Internet voor particulieren in Nederland: Stichting InterNLnet. InterNLnet BV was één van de eerste Internet Service providers voor particulieren in Nederland! Stichting InterNLnet was aandeel- en toezichthouder bij de BV. De stichting was vanuit haar statuten een “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dividenden werden aangewend om
projecten binnen de statutaire doelstellingen te laten uitvoeren. Door de verkoop van InterNLnet BV is de stichting niet meer betrokken bij de activiteiten van de BV. De naam van de stichting is veranderd in StITPro om verwarring te voorkomen. De basis van de activiteiten van de stichting is onveranderd.

Zelf een project indienen?
Heb zelf binnen óf buiten CoderDojo een project wat mogelijk in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met bestuur@stitpro.nl.